Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI #ProudToBeMe

SPLOŠNA DOLOČILA
Podjetje, ki organizira nagradno igro je Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka od 15. maja 2018 do vključno 10. junija 2018.
Sodelujoči v nagradni igri za izžreb nagrad (kopalk Lisca ali Cheek by Lisca in glavne nagrade, bona Lisca v vrednosti 500 EUR), je posameznik, ki izpolni obrazec na spletni strani »www.lisca.si/proud-to-be-me«, v katerega vpiše svoje ime, priimek, e-naslov in državo, iz katere prihaja, ter odgovori na vprašanje Na kaj si najbolj ponosna v svojem življenju, ali posameznik, ki izpolni letak na prodajnem mestu LiscaZ vpisom podatkov in sodelovanjem v nagradni igri se posameznik prijavlja tudi na e-novice Lisca.

Z e-novicami Lisca prijavljenega posameznika do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic, ki je istočasno tudi baza prejemnikov ugodnosti, ki jih Lisca nudi svojim uporabnikom (popusti za zvestobo, mesečna nagradna igra …). Več lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti

NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija kolekcije kopalk Lisca in Cheek by Lisca 2018, širjenje sporočila o pozitivni samopodobi in zbiranje naročnikov na e-novice Lisca.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
 • Izpolnijo obrazec ali letak in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Sodelujoči so dolžni pred začetkom sodelovanja v nagradni igri prebrati pogoje sodelovanja. Organizator smatra, da so sodelujoči z obiskom nagradne igre seznanjeni s pogoji sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njegovih hčerinskih družbah ter njihovi družinski člani.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka in je za udeležence in sodelujoče brezplačno. Vendar sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ...).

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodelujoči sodeluje tako, da v obrazec ali na letak za vpiše svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in državo iz katere prihaja in odgovori na vprašanje) in se strinja s splošnimi pogoji se tako poteguje za tedenske nagrade in glavno nagrado.
V kolikor to stori med 15. majem in vključno 10. junijem 2018, sodeluje v nagradni igri za tedenske nagrade in glavno nagrado ob zaključku.

ŽREBANJA
V času trajanja nagradne igre imajo sodelujoči možnost sodelovati v 4 tedenskih nagradnih žrebanjih in v izboru za glavno nagrado nagradne igre »#ProudToBeMe«.
Žrebanja, v katerih se podeli 10 x kopalke Lisca ali Cheek by Lisca po izbiri nagrajenca skupaj s tattoojem Proud to be me, se izvajajo: 
21. 5., 28. 5. in 4. 6. 2018. Glavno žrebanje 11. 6. 2018. Objava izžrebancev bo na spletnem mestu www.lisca.si na dan žreba ali najkasneje v naslednjem dnevu. V tedenskem žrebanju sodelujejo vsi, ki so v nagradni igri oddali svoje podatke do dneva pred žrebanjem (do 23.59:59) in od dneva zadnjega žreba (od 00:00:00). V žrebanju za glavno nagrado sodelujejo vsi, ki so v nagradni igri oddali svoje podatke od začetka nagradne igre, do dneva pred žrebanjem (do 23.59:59).
 • Prvo žrebanje se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 15. 5. 2018 do vključno 20. 5. 2018.
 • Drugo žrebanje se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 21. 5. 2018 do vključno 27. 5. 2018.
 • Tretje žrebanje se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 28. 5. 2018 do vključno 3. 6. 2018.
 • Izbor nagrajenca za glavno nagrado (1 x bon za nakup izdelkov Lisca ali Cheek by Lisca v vrednosti 500 EURin še 10 nagrajencev za kopalke Lisca ali Cheek by Lisca se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 15. 5. 2018 do vključno 10. 6. 2018, ki izpolnijo obrazec ali letak. Izvede se dne 11. 6. 2018. V zaključnem žrebanju za glavno nagrado je izžreban 1 glavni nagrajenec. Nagrajenec bo obveščen v tekočem tednu od  izžreba (do 15. 6. 2018). V kolikor se izžrebani 15 dni od poslanega obvestila o prevzemu nagrade ne oglasi, se izžreba rezervnega nagrajenca. V kolikor se tudi rezervni nagrajenec ne oglasi 15 dni po prejemu obvestila o nagradi, se glavna nagrada ne podeli.
Izžrebanec, ki prejme tedensko nagrado se ne more več potegovati za tedensko nagrado kopalke Lisca ali Cheek by Lisca v naslednjih tedenskih žrebanjih. Poteguje pa se za glavno nagrado, bon Lisca v vrednosti 500 EUR.
Žrebanje za kopalke in žrebanje za glavno nagrado bo izvedeno na sedežu organizatorja, v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE
Organizator bo podelil:
 • V vsakem tedenskem žrebanju  bo podarjenih 10 kopalk Liasca ali Cheek by Lisca in tattoo Proud to be me (vsak nagrajenec bo prejel en komplet kopalk Lisca ali Cheek by Lisca po lastni izbiri + tattoo Proud to be me) v štirih tedenskih žrebanjih. Torej skupno 40 kompletov perila, v kolikor bodo vsi nagrajenci izpolnili pogoje prevzema nagrade. 
 • Glavno nagrado – 1 x nakup izdelkov Lisca ali Cheek by Lisca v vrednosti 500 EUR.
Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v gotovini.
Nagrade bo organizator ali njegova hčerinska družba izžrebancem poslal po pošti na posredovane naslove, najkasneje v roku 30 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Možen je tudi poseben dogovor med organizatorjem in izžrebancem za drugo mesto prevzema nagrade. Izžrebanci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni na e-naslov, ki so ga oddali v nagradni igri, najkasneje 5 dni po izvedenem žrebanju. Izžrebanec bo moral organizatorju v roku 5 dni po prejemu e-sporočila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) ter ostale zahtevane podatke.
Izžrebanci iz držav, ki niso članice Evropske unije in kjer organizator nima svojih hčerinskih podjetij, so dolžni poravnati vse morebitne uvozne dajatve, takse ter davke, skladno z veljavno zakonodajo posamezne države.
Če izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se šteje, da nagrade ne želi prejeti, in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada komplet kopalk (Lisca ali Cheek by Lisca) po izbiri sodelujočega nepodeljena. Glavna nagrada pa se ne podeli v primeru, da tudi rezervni izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
 • izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
V kolikor je dobitnik glavne nagrade mladoletna oseba (pod 18 let), mora dati soglasje za koriščenje nagrade njegov zakoniti skrbnik. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu www.lisca.si.
 
ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre , pošiljanje e-novic in za statistično obdelavo. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na spletno trgovino in nagradno igro preko elektronske pošte do preklica tega soglasja.
Sodelujoči, ki v nagradni igri vnese svoj e-naslov in se s tem prijavi na Liscine e-novičke organizatorju dovoljuje, da njegov e-naslov uporablja za namene neposrednega trženja do preklica.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected]
Sodelujoči, ki je v nagradno igro vpisal svoj e-naslov za prejemanje e-obvestil organizatorja, lahko od njega kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti, ali pisno na [email protected] ali na naslov Lisca d. d., Prešernova 4, 8290 Sevnica.
 
PLAČILO DOHODNINE
Izžrebanci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v izžrebančevi državi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme izžrebancev.
 
KONČNE DOLOČBE
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov [email protected].
 
Sevnica, 14. 5. 2018